Cirkevná spoločnosť

Cirkev a náboženská spoločnosť predstavuje dobrovoľné spoločenstvo osôb s vlastnou štruktúrou, orgánmi a vnútornými predpismi, založené za účelom vyznávania určitej náboženskej viery. Zákon nerozlišuje medzi cirkvou a náboženskou spoločnosťou. Záleží výlučne na vôli zakladajúcich členov, či založia cirkev alebo náboženskú spoločnosť. Poskytujeme odbornú základňu aj pre tieto druhy právnych foriem.