Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmena výpočtu príspevku štátu pre cirkvi

26.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 25.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Cieľom právnej úpravy je zmena výpočtu príspevku štátu pre cirkvi, aby sa zvýšila miera solidarity s menšími cirkvami a zabezpečila sa lepšia predvídateľnosť a transparentnosť.

Opatrenia na konsolidáciu verejných financií – dopady aj na neziskový sektor

6.12.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 04.12.2023 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Opatrenia zahŕňajú zvýšenie zdravotných odvodov zamestnávateľov a živnostníkov o 1%,  zvýšenie spotrebných daní na tabakové výrobky a alkohol, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, zrušenie 01.09. ako štátneho sviatku, osobitný odvod v bankovníctve, osobitné zdanie z činností v oblasti ropy, minimálna daň právnickej osoby a ďalšie.