Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Finančná podpora duchovných

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 31.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Cieľom je ošetrenie situácie, ktorá by mohla viesť k prepadu sociálnej úrovne duchovných.