Aktuálne

Materské školy a 1. stupeň ZŠ budú otvorené od 12. apríla pre všetkých rodičov - viac info pripravuje Min. školstva SR

www.itretisektor.sk - miesto komplexných informácií pre neziskové organizácie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku ? Registrujte sa u nás a využívajte naše PORADENSTVO online - chat alebo email

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 31.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej ako „Akčný plán“). Akčný plán definuje spôsob a nástroje, ktorými sa bude SR snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.

9.4.2021

Dňa 01.04.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej ako „Novela“). Novela upravuje rozvoj, tvorbu a šírenie štátnej štatistiky v súlade s potrebami jej používateľov a so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv.

8.4.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 07.04.2021 schválila Vláda SR stratégiu ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2021-2022 (ďalej ako „Akčný plán“).

9.4.2021

Dňa 30.03.2021 schválila NRSR zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva (ďalej ako „Novela“).

8.4.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Bratislava, 26. marca 2020 - Asociácia firemných nadácií (ASFIN) združuje od roku 2013 firemné nadácie a nadačné fondy, ktoré podporujú činnosť v súlade so všeobecne prospešným účelom a zasadzujú sa o transparentné využitie podielu z dane. V roku 2020 podporili členské organizácie ASFIN žiadosti a projekty v celkovej výške takmer 9 miliónov eur.

1.4.2021

Dňa 18.03.2021 schválila Vláda SR štatút Rady Vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel[1].

26.3.2021

Dňa 16.03.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „Novela“).

25.3.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 31.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej ako „Akčný plán“). Akčný plán definuje spôsob a nástroje, ktorými sa bude SR snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.

9.4.2021

Dňa 01.04.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej ako „Novela“). Novela upravuje rozvoj, tvorbu a šírenie štátnej štatistiky v súlade s potrebami jej používateľov a so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv.

8.4.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 07.04.2021 schválila Vláda SR stratégiu ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2021-2022 (ďalej ako „Akčný plán“).

9.4.2021

Dňa 30.03.2021 schválila NRSR zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva (ďalej ako „Novela“).

8.4.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Bratislava, 26. marca 2020 - Asociácia firemných nadácií (ASFIN) združuje od roku 2013 firemné nadácie a nadačné fondy, ktoré podporujú činnosť v súlade so všeobecne prospešným účelom a zasadzujú sa o transparentné využitie podielu z dane. V roku 2020 podporili členské organizácie ASFIN žiadosti a projekty v celkovej výške takmer 9 miliónov eur.

1.4.2021

Dňa 18.03.2021 schválila Vláda SR štatút Rady Vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel[1].

26.3.2021

Dňa 16.03.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „Novela“).

25.3.2021