Aktuálne

MPK Školy: Veľká novela k zmenám v školstve v príprave - nájdete spracované na našom portáli

Zoznam prijímateľov 2% dane už zverejnený

ITRETÍ SEKTOR: Využite ON LINE PORADENSTVO pre neziskovú organizáciu - email alebo chat online - sme tu pre vás

Legislatíva 2021: Sledujeme denne celkový proces legislatívy z pohľadu neziskového sektora _ sledujte náš portál

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Nadácia získala z  Európskej únie prostriedky na financovanie portálu formou dodávky od tretej osoby. Predpokladá hodnota je 13.100 € s DPH. Je nadácia pri hľadaní dodávateľa povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní?

20.1.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 15.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve (ďalej ako „Novela“).

21.1.2021

Dňa 15.01. 2021 bola zverejnená predbežná informácia s názvom „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021-2030.“ (ďalej ako „Koncepcia rozvoja“)

20.1.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 14.01.2021 schválila NRSR návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej ako „Novela“). Prinášame ich prehľad.

19.1.2021

Dňom 11.1.2021 došlo k aktivácii e-schránok tých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí ešte túto formu komunikácie so štátom nevyužívali.

13.1.2021

Dňa 04.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. "Kurzarbeit".

6.1.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Nadácia získala z  Európskej únie prostriedky na financovanie portálu formou dodávky od tretej osoby. Predpokladá hodnota je 13.100 € s DPH. Je nadácia pri hľadaní dodávateľa povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní?

20.1.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 15.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve (ďalej ako „Novela“).

21.1.2021

Dňa 15.01. 2021 bola zverejnená predbežná informácia s názvom „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021-2030.“ (ďalej ako „Koncepcia rozvoja“)

20.1.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 14.01.2021 schválila NRSR návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej ako „Novela“). Prinášame ich prehľad.

19.1.2021

Dňom 11.1.2021 došlo k aktivácii e-schránok tých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí ešte túto formu komunikácie so štátom nevyužívali.

13.1.2021

Dňa 04.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. "Kurzarbeit".

6.1.2021