Aktuálne

Uverejnili sme prvé VIDEO / Rozhovor so splnomocnencom Vlády SR

Termín špecifikácie použitia 2% dane sa blíži - nezabudnite - 31.5.2022

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022.

26.05.2022

 

V danom prípade zostala spornou otázka, či príjem sťažovateľa (občianskeho združenia zriadeného za účelom poskytovania finančnej podpory grantovým projektom, tvorbe a šírení odborných, náučno – vzdelávacích publikácií, učebných textov a učebníc, v organizovaní odborných seminárov za účelom vzájomnej výmeny poznatkov a skúsenosti a v podpore ďalších aktivít v oblasti vedy, v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia) za činnosti, z ktorých daňové orgány vyrubili daň z príjmu, možno označiť za príjem z podnikania, resp. či sa nejedná o príjem oslobodený od dane.

Z povahy poskytnutých služieb (informácií) je zrejmé, že ich dodaním sa neplnil hlavný cieľ združenia zakotvený v jeho stanovách. Vzhľadom k tomu, príjem za poskytnuté deklarované administratívne služby občianskeho združenia pre vysokú školu nemožno považovať za príjmy oslobodené od dane z príjmu.

Správca dane dovyrubil daň z tých činností, ktoré posúdil buď ako podnikanie alebo ako činnosti, ktoré nezodpovedajú hlavnej, základnej činnosti žalobcu podľa jeho stanov. Správny súd považoval vyhodnotenie zdaniteľných plnení správcom dane v kontexte prejednávaného prípadu za zákonné.

26.05.2022

 

Môže športová organizácia z finančných prostriedkov získaných od Ministerstva školstva uhradiť záväzok vyplývajúci z uzavretého súdneho zmieru v súdnom konaní, ktoré sa týkalo pracovnoprávneho sporu?

26.05.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo nasledovné
Vzory jednotlivých rozhodnutí pre riaditeľov škôl

26.05.2022

 

Vážení používatelia portálu itretisektor.sk,
prinášame exkluzívny VIDEO rozhovor so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom. V rozhovore sa dozviete viac o aktuálnom stave občianskej spoločnosti, prácach na koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti, a tiež o výzvach, ktoré neziskový sektor čakajú.

26.05.2022

 

Dňa 25.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023.

26.05.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Predstavitelia mimovládnych organizácií v Prezidentskom paláci v Bratislave predstavili prezidentke Zuzane Čaputovej výsledky prieskumu, ktorý sumarizuje aktivity dobrovoľníkov a 130-tich slovenských mimovládnych organizácií, ktoré pomáhali štátu a samosprávam zvládnuť prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Predstavitelia občianskeho sektora deklarovali záujem vstúpiť so štátom do partnerského dialógu a pomôcť svojimi skúsenosťami a návrhmi pri aktualizácii strategických materiálov a praktických postupov krízovej a humanitárnej pomoci, ako aj inklúzie ľudí utekajúcich z vojnou zasiahnutých oblastí Ukrajiny do našej spoločnosti.

25.05.2022

 

Dňa 24.05.2022 NRSR schválila návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Predmetný zákon rieši niekoľko okruhov problémov v oblasti sociálnych vecí a rodiny súvisiacich s prílevom cudzincov tak, aby bolo možné účinne a efektívne poskytnúť, resp. organizovať rôzne formy pomoci a podpory občanom Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky.

25.05.2022

 

Tlačová agentúra i3 prináša vyjadrenie zástupcov občianskeho združenia Horská služba, ktoré je dobrovoľníckou organizáciou horských záchranárov, k predbežnej informácií o pripravovanej novele k zákonu č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Téme postavenia uvedeného združenia v právnom systéme SR a v praxi sa budeme venovať na portáli itretisektor.sk aj v ďalších príspevkoch.

Vyjadrenie nájdete v prílohe.

Tím itretisektor.sk

25.05.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022.

26.05.2022

 

V danom prípade zostala spornou otázka, či príjem sťažovateľa (občianskeho združenia zriadeného za účelom poskytovania finančnej podpory grantovým projektom, tvorbe a šírení odborných, náučno – vzdelávacích publikácií, učebných textov a učebníc, v organizovaní odborných seminárov za účelom vzájomnej výmeny poznatkov a skúsenosti a v podpore ďalších aktivít v oblasti vedy, v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia) za činnosti, z ktorých daňové orgány vyrubili daň z príjmu, možno označiť za príjem z podnikania, resp. či sa nejedná o príjem oslobodený od dane.

Z povahy poskytnutých služieb (informácií) je zrejmé, že ich dodaním sa neplnil hlavný cieľ združenia zakotvený v jeho stanovách. Vzhľadom k tomu, príjem za poskytnuté deklarované administratívne služby občianskeho združenia pre vysokú školu nemožno považovať za príjmy oslobodené od dane z príjmu.

Správca dane dovyrubil daň z tých činností, ktoré posúdil buď ako podnikanie alebo ako činnosti, ktoré nezodpovedajú hlavnej, základnej činnosti žalobcu podľa jeho stanov. Správny súd považoval vyhodnotenie zdaniteľných plnení správcom dane v kontexte prejednávaného prípadu za zákonné.

26.05.2022

 

Môže športová organizácia z finančných prostriedkov získaných od Ministerstva školstva uhradiť záväzok vyplývajúci z uzavretého súdneho zmieru v súdnom konaní, ktoré sa týkalo pracovnoprávneho sporu?

26.05.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo nasledovné
Vzory jednotlivých rozhodnutí pre riaditeľov škôl

26.05.2022

 

Vážení používatelia portálu itretisektor.sk,
prinášame exkluzívny VIDEO rozhovor so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom. V rozhovore sa dozviete viac o aktuálnom stave občianskej spoločnosti, prácach na koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti, a tiež o výzvach, ktoré neziskový sektor čakajú.

26.05.2022

 

Dňa 25.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023.

26.05.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Predstavitelia mimovládnych organizácií v Prezidentskom paláci v Bratislave predstavili prezidentke Zuzane Čaputovej výsledky prieskumu, ktorý sumarizuje aktivity dobrovoľníkov a 130-tich slovenských mimovládnych organizácií, ktoré pomáhali štátu a samosprávam zvládnuť prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Predstavitelia občianskeho sektora deklarovali záujem vstúpiť so štátom do partnerského dialógu a pomôcť svojimi skúsenosťami a návrhmi pri aktualizácii strategických materiálov a praktických postupov krízovej a humanitárnej pomoci, ako aj inklúzie ľudí utekajúcich z vojnou zasiahnutých oblastí Ukrajiny do našej spoločnosti.

25.05.2022

 

Dňa 24.05.2022 NRSR schválila návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Predmetný zákon rieši niekoľko okruhov problémov v oblasti sociálnych vecí a rodiny súvisiacich s prílevom cudzincov tak, aby bolo možné účinne a efektívne poskytnúť, resp. organizovať rôzne formy pomoci a podpory občanom Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky.

25.05.2022

 

Tlačová agentúra i3 prináša vyjadrenie zástupcov občianskeho združenia Horská služba, ktoré je dobrovoľníckou organizáciou horských záchranárov, k predbežnej informácií o pripravovanej novele k zákonu č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Téme postavenia uvedeného združenia v právnom systéme SR a v praxi sa budeme venovať na portáli itretisektor.sk aj v ďalších príspevkoch.

Vyjadrenie nájdete v prílohe.

Tím itretisektor.sk

25.05.2022