Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Overenie účtovnej závierky občianskeho združenia

17. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Musí byť ročná účtovná závierka overená audítorom v prípade, ak dotácia zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obcí pre občianske združenie prekročí 33.000,- Eur?

Zmena stanov "online" a prezenčná listina

17. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzhľadom na situáciu sme uskutočnili zmenu stanov na valnom zhromaždení online formou. Ako máme doložiť prezenčnú listinu ministerstvu k zmene stanov?