Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Prevod zostatku 2% dane a členského na nové občianske združenie

9. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Detský klub bude zakladať pre svoju činnosť nové občianske združenie. Na účte má financie z členských príspevkov a asignovanej dane. Dajú sa tieto financie previesť na nové občianske združenie?

Povinnosť podať daňové priznanie a uložiť účtovnú závierku združením

3. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Občianske združenie má príjem iba z asignovanej dane a členských príspevkov. Z informácii z finančnej správy vyplýva, že združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie. Znamená to, že nemusíme podávať ani účtovnú závierku?