Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Náhrady výdavkov spojených s domácim výkonom práce

3. 3. 2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Podľa novely zákonníka práce zamestnávateľ od .1.3.2021 prepláca zvýšené výdavky spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce. Ako máme určiť paušál za používanie týchto predmetov v smernici?

Zmeny zákonníka práce a kurzarbeit schválené Vládou SR

24. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020. Zmeny majú dopad aj na Zákon o športe.