Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Spresnenie rozsahu dokladov k žiadosti o udelenie národného víza (2)

15.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 08.05.2024 vláda schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu.  Cieľom nariadenia je spresniť rozsah dokladov, ktoré štátny príslušník tretej krajiny prikladá k žiadosti o udelenie národného víza, a to: pracovná zmluva, ak ide o zamestnanie, na ktoré sa nevyžaduje doklad o dosiahnutom stupni vzdelania alebo odbornej kvalifikácii, alebo pracovná zmluva a kópia dokladu o vzdelaní potrebného na výkon zamestnania alebo kópia dokladu o odbornej kvalifikácii potrebnej na výkon zamestnania, ak ide o zamestnanie vyžadujúce príslušný stupeň vzdelania alebo kvalifikáciu.

 

Spresnenie rozsahu dokladov k žiadosti o udelenie národného víza

15.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 08.05.2024 vláda schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu.  Cieľom nariadenia je spresniť rozsah dokladov, ktoré štátny príslušník tretej krajiny prikladá k žiadosti o udelenie národného víza, a to: pracovná zmluva, ak ide o zamestnanie, na ktoré sa nevyžaduje doklad o dosiahnutom stupni vzdelania alebo odbornej kvalifikácii, alebo pracovná zmluva a kópia dokladu o vzdelaní potrebného na výkon zamestnania alebo kópia dokladu o odbornej kvalifikácii potrebnej na výkon zamestnania, ak ide o zamestnanie vyžadujúce príslušný stupeň vzdelania alebo kvalifikáciu.

Spresnenie rozsahu dokladov k žiadosti o udelenie národného víza (1)

15.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 08.05.2024 vláda schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu.  Cieľom nariadenia je spresniť rozsah dokladov, ktoré štátny príslušník tretej krajiny prikladá k žiadosti o udelenie národného víza, a to: pracovná zmluva, ak ide o zamestnanie, na ktoré sa nevyžaduje doklad o dosiahnutom stupni vzdelania alebo odbornej kvalifikácii, alebo pracovná zmluva a kópia dokladu o vzdelaní potrebného na výkon zamestnania alebo kópia dokladu o odbornej kvalifikácii potrebnej na výkon zamestnania, ak ide o zamestnanie vyžadujúce príslušný stupeň vzdelania alebo kvalifikáciu.