Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 31.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.