Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Stratégia kybernetickej bezpečnosti 2021 až 2025

9. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 31.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej ako „Akčný plán“). Akčný plán definuje spôsob a nástroje, ktorými sa bude SR snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.

Novela zákona o štátnej štatistike

8. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 01.04.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej ako „Novela“). Novela upravuje rozvoj, tvorbu a šírenie štátnej štatistiky v súlade s potrebami jej používateľov a so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv.

Nezávislosť auditora

31. 3. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Nevyčerpaná dovolenka z minulého obdobia vs. PN

30. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnankyni zostala z roku 2019 nevyčerpaná dovolenka. Po vykonaní ročnej uzávierky za rok 2020 nám program na spracovanie miezd zostatok dovolenky z roku 2019 vynuloval. Osoba je stále PN. Dokedy je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku? Zamestnankyňa s tým nesúhlasí, nakoľko nemala kedy vyčerpať dovolenku z dôvodu PN.

Zmeny k poskytovaniu dotácii Ministerstva spravodlivosti SR

25. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 16.03.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „Novela“).