Naposledy pridané - Aktuálne informácie

3. vlna znižovania byrokracie a dopady na prijímateľov 2% z dane

28.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Novelou sa taktiež mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov týkajúci sa problematiky asignovanej dane.

Dotácie rómskych komunít

20.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 16.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR. Novelou sa sleduje prechod úpravy dotácií na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity zo zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, čím sa nadväzuje na prechod Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity na Úrad vlády Slovenskej republiky.

Zvýšenie príspevkov pre vybrané zariadenia sociálnych služieb

16.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách. Aktuálna zákonom ustanovená výška finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby sa nezvyšovala od roku 2012 (s výnimkou finančného príspevku pre útulky v roku 2018), a to aj napriek medziročne narastajúcim prevádzkovým nákladom.

Zlepšenie postavenia sociálnych podnikov a  rodinných podnikov

16.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.