Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmeny k spracúvaniu údajov zosnulých osôb

8.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 05.10.2021 schválila NRSR novelu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novelou sa upravuje bariéra pre budovanie významných pietnych pamätníkov, kroník symbolizujúcich pamäť nášho národa či našich miest alebo obcí.

Vyňatie ochrany osobných údajov zosnulých osôb

26.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.08.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Novelou sa efektívne upravuje zákon časti, ktorá v súčasnosti predstavuje bariéru pre budovanie významných pietnych pamätníkov symbolizujúcich pamäť nášho národa, vzdávajúcich úctu obetiam, ktorých smrť otriasla našou spoločnosťou a našimi dejinami, či bariéru pre mnohé pietne akcie spojené s uctením si týchto obetí.[1]

Usmernenie o oznámení porušenia ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

6.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nariadením GDPR sa zavádza požiadavka týkajúca sa porušenia ochrany osobných údajov, ktoré sa má oznámiť príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu (alebo v prípade cezhraničného porušenia vedúcemu orgánu) a v určitých prípadoch oznámiť porušenie jednotlivcom, ktorých osobné údaje boli porušením dotknuté.