eDáta

Inštitút sa venuje elektronizácii vo verejnej správe a elektronickým dátam, ktoré súvisia s neziskovými organizáciami. Nakoľko táto oblasť práva stále napreduje a rýchlo sa vyvíja, aj neziskové organizácie sú predmetom práv a povinností, ktoré s elektronizáciou v rôznych oblastiach súvisia.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (6)

Zákon o registri MVO a neinvestičné fondy

28.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. januára 2018 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Odborný článok podrobne rozoberá dopad tohto zákona na neinvestičné fondy.

Zákon o registri MVO a neziskové organizácie

28.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Tento zákon, ako jeden z najvýznamnejších zákonov tretieho sektora, prináša zmeny v registrácii všetkých mimovládnych neziskových organizácií, teda aj všeobecne prospešných spoločností. Odborný článok prináša prehľad týchto zmien.

Zákon o registri MVO a občianske združenia

21.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2019, upravuje práva a povinností existujúcich združení a prináša zmeny v registrácii nových občianskych združení. Odborný článok sa zaoberá dopadom zákona o registri mimovládnych neziskových organizácii na občianske združenia.

Organizácia s medzinárodným prvkom a zákon o registri MVO

14.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok prináša informácie o tom, aký ma dopad na povinnosti organizácií s medzinárodným prvkom prijatie zákon o registri MVO.

Nový register MVO a prepojenie s existujúcimi registrami

6.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje register MVO a rozsah údajov v ňom zverejňovaných, ktorý do legislatívy zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2019 zákon o registri MVO.

Register partnerov verejného sektora

8.2.2017

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku prinášame informácie z pohľadu neziskového sektora k zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý s účinnosťou od 1. februára 2017 zavádza do právneho poriadku register partnerov verejného sektora a s ním upravený režim verifikácie konečného užívateľa výhod.

Odborné stanoviská (2)

Uplatňovanie práva na zabudnutie vo vyhľadávačoch podľa nariadenia GDPR

21.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Európsky výbor pre ochranu údajov so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“), prijal tieto usmernenia.

Súkromné a cirkevné školy vs. eschránky a výkon verejnej moci

18.3.2021

tím itretisektor.sk

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k povinnosti súkromných a cirkevných škôl mať zriadenú e-schránku pre výkon verejnej moci z pohľadu zákona o eGovernmente.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (4)

Neoznámenie existencie elektronickej schránky škole a doručovanie rozhodnutia poštou

21.3.2024

Simon Čačany

Nekalé získavanie údajov internetovými platformami a možnosti podania žaloby združením na ochranu spotrebiteľov

14.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Neoprávnené cezhraničné spracovanie údajov spoločnosťou Facebook

12.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nezákonné sprístupňovanie súborov a videí na verejných platformách

15.7.2021

Mgr. Monika Ivanová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.