Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Pripravovaná zmena zákona o dobrovoľníctve

9. 7. 2021

tím itretisektor.sk

Dňa 09.07.2021 bola do MPK zverejnená predbežná informácia o zmene zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

Nemožnosť poskytnúť 3% z dane dobrovoľníkom a členom združenia v jednej osobe?

18. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môžem  poskytnúť 3% občianskemu združeniu ak som jeho členom a dobrovoľníkom zároveň?

Dotácie: Podpora rodiny, dobrovoľníckej činnosti, rovnosti mužov a žien

1. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej ako „Novela“).

Úhrada mzdy koordinátora dobrovoľníkov

5. 8. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie je prijímateľom 2% a vo svojich stanovách má v rámci činností aj podporu a rozvoj dobrovoľníctva. Môže byť mzda koordinátora dobrovoľníkov, ktorého zamestnáva občianske združenie na dohodu o pracovnej činnosti, zaradená do zúčtovania 2 % ako priamy náklad, alebo je to len časť nákladov, ktorá spadá pod administratívne náklady združenia a môže byť zahrnutá do vyúčtovania 2% len čiastočne? Aká časť administratívnych nákladov združenia je povolená zahrnúť do vyúčtovania 2%?