Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Novela zákona o dobrovoľníctve - akreditácia dobrovoľníckych činností a ďalšie zmeny

5.4.2023

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 02.02.2023 NRSR schválila zákon č. 50/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Novela nadobudla účinnosť 01.04.2023. Od uvedeného dátumu sú účinné nové ustanovenia a niektoré pôvodné ustanovenia sú doplnené o nové prvky.

Novela zákona o dobrovoľníctve

7.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 02.02.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

Platové tarify hasičského zboru a horskej záchrannej služby

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.06.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Vyjadrenie zástupcov Horskej služby k pripravovaným zákonným zmenám

26.5.2022

Horská služba

Tlačová agentúra i3 prináša vyjadrenie zástupcov občianskeho združenia Horská služba, ktoré je dobrovoľníckou organizáciou horských záchranárov, k predbežnej informácií o pripravovanej novele k zákonu č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Téme postavenia uvedeného združenia v právnom systéme SR a v praxi sa budeme venovať na portáli itretisektor.sk aj v ďalších príspevkoch.

Vyjadrenie nájdete v prílohe.

Tím itretisektor.sk