Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Priebeh dedičského konania a MNO

14.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je oboznámiť mimovládne neziskové organizácie s celkovým priebehom dedičského konania, súčasťou ktorého môžu byť za určitých okolností aj ony. 

Poplatky spojené s dedičským konaním

3.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku rozoberáme poplatkovú povinnosť dediča v súvislosti s prejednaním dedičského konania.

Možnosti dedenia MVO

25.6.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Právnická osoba, ktorou je v zmysle osobitných zákonov občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia a neinvestičný fond, môže byť dedičom.