Charitatívna reklama

Charitatívna reklama je novším inštitútom v neziskovom práve. Môže tvoriť doplnkový zdroj financovania organizácie. Špecifikám a možnostiam ako ho použiť v praxi sa venujeme aj my.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (1)

Inštitút charitatívnej reklamy v právnom poriadku SR

23.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Tento inštitút predstavuje ďalší spôsob finančnej podpory neziskových organizácií.

 

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (1)

Preukazovanie použitia príjmov z charitatívnej reklamy

7.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Najvyšší súd SR z 27.9.2018 - Oddelenie reklamy od ostatných zložiek programovej služby

16.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší správny súd ČR z 9.11.2006 - Rozdiel medzi reklamou a sponzorovaním

19.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 27.6.2007 - Vzťah reklamy a sponzorovania a účel sponzorovania

13.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.