Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Metodika na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023

8.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 31.08.2022 vláda SR schválila nariadenia vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023, ktorého cieľom je úprava spôsobu alokácie verejných prostriedkov medzi národné športové zväzy.Nariadením sa upravuje metodika zisťovania hodnôt, a parametrov, ktorými sú dosiahnutý športový úspech, pričom metodika pre dospelých sa uplatňuje aj na mládež s odchýlkami uvedenými v prílohe č. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. v znení zákona č. 335/2017 Z. z.