Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie

19.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Sankcie voči rodičom za neuhradené stravné detí

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ak dieťa nebolo prítomné v škole a nebolo ani odhlásené zo stravy, dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si školská jedáleň nemôže uplatniť. Môže škola do internej smernice k stravovaniu uviesť, že v prípade ak rodič bude mať dlh za neuhradené stravné (aj ak nenahlásil neprítomnosť dieťaťa), dieťa bude odhlásené zo stravovania?

Zníženie nárokov na prevádzky spoločného stravovania

16.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Cieľom právnej úpravy je zníženie regulácie a zjednodušenie procesov administratívnej záťaže osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Povinnosť zverejňovať zmluvy zo strany súkromných škôl a súkromných školských zariadení

5.2.2014

Mgr. Igor Šumichrast

V obsahu tohto odborného článku Vám prinášame stanovisko k problematike povinného zverejňovania zmlúv zo strany školských inštitúcií.