Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Aktualizácia implementačného plánu Revízie výdavkov na kultúru 2021 – 2025

13.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 09.08.2023 schválila vláda SR návrh Aktualizácie implementačného plánu Revízie výdavkov na kultúru 2021 – 2025. Cieľom je hodnotiť účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikovať opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov alebo presun financií na priority vlády.

Prepracovaný Štatút Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel

13.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 07.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel. Materiál sa opätovne predkladá do medzirezortného pripomienkového konania (predchádzajúce medzirezortné pripomienkové konanie dostupné tu). 

Navýšenie odmeny za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

13.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 08.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. januára 2016 č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 27. septembra 2021 č. MK-6705/2021-110/19567.

Poskytovanie dotácií v kultúre pre vybrané programy

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 19.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396.