Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Podpora cestovného ruchu

21.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 07.12.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Cieľom návrhu zákona je úprava a harmonizácia legislatívnych rámcov s aktuálnymi potrebami sektoru cestovného ruchu.

Stav používania štátneho jazyka

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 24.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh materiálu Šiesta správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (hodnotené obdobie 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021). Predkladanie hodnotiacich správ o stave používania štátneho jazyka spolu s následne uskutočňovanými opatreniami, úlohami a odporúčaniami postupne prináša výsledky vo viacerých oblastiach jeho používania vo verejnom styku.

Stav používania jazykov národnostných menšín

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 23.11.2022 bol v MPK zverejnený materiál Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2021-2022. Predkladaná správa bola vypracovaná Úradom vlády SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny s cieľom poskytnutia aktuálnych informácií o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022. Materiál nadväzujúc na predchádzajúce správy mapuje vnútroštátny legislatívny rámec používania jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike, sumarizuje proces a výsledky implementácie medzinárodnoprávneho rámca používania menšinových jazykov, ako aj aktuálny vývoj v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia používania jazykov národnostných menšín.

Presadzovanie práv duševného vlastníctva

21.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z..