Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Vzory rozhodnutí pre riaditeľov škôl

26.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo nasledovné
Vzory jednotlivých rozhodnutí pre riaditeľov škôl

VIDEO: Rozhovor so Splnomocnencom Vlády SR p. Vagačom o stave neziskového sektora

26.5.2022

Tím itretisektor.sk

Vážení používatelia portálu itretisektor.sk,
prinášame exkluzívny VIDEO rozhovor so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom. V rozhovore sa dozviete viac o aktuálnom stave občianskej spoločnosti, prácach na koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti, a tiež o výzvach, ktoré neziskový sektor čakajú.

Usmernenie MŠVVaŠ SR k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022

26.5.2022

MŠVVaŠ SR

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022.

Uhradenie záväzkov zo súdneho zmieru z dotácie

26.5.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže športová organizácia z finančných prostriedkov získaných od Ministerstva školstva uhradiť záväzok vyplývajúci z uzavretého súdneho zmieru v súdnom konaní, ktoré sa týkalo pracovnoprávneho sporu?