Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Ochrana pamiatkového fondu – Akčný plán 2021-2022

9. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 07.04.2021 schválila Vláda SR stratégiu ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2021-2022 (ďalej ako „Akčný plán“).

Kúpeľná starostlivosť po COVID-19 a bezplatné očkovanie

8. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 30.03.2021 schválila NRSR zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva (ďalej ako „Novela“).

Povinnosť pre školy a školské zariadenia pri zbere odpadov

1. 4. 2021

Zuzana Čachová

Školám a školským zariadeniam vzniká nová povinnosť, ktorá je účinná od 01.07.2020. Ide o oznamovaciu povinnosť ohľadne školou organizovaného zberu odpadu.

Prevod imania nadácie na obec

1. 4. 2021

Mgr. Monika Ivanová

V článku popisujeme zánik nadácie bez likvidácia a prechod nadačného imania takejto nadácie na obec.