Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dražba darovaných predmetov organizovaná nadáciou

23.9.2021

JUDr. Martina Tomus Palušková

Má nadácia ohlasovaciu povinnosť, ak organizuje akciu spojenú s dražbou predmetov, ktoré nadácii venovali súkromné osoby a výťažok z tejto dražby bude použitý na niektorý z verejnoprospešných účelov podľa nadačnej listiny?

Prevod imania nadácie na obec

1.4.2021

Mgr. Monika Ivanová

V článku popisujeme zánik nadácie bez likvidácia a prechod nadačného imania takejto nadácie na obec.