Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Sponzoring ako jedna z foriem financovania v športe

4. 3. 2021

Mgr. Monika Ivanová

Článok sa zaoberá inštitútom sponzorskej zmluvy v športe ako jedného z možných zdrojov financovania.

Dary prostredníctvom QR kódu

15. 8. 2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Skratka QR kód pochádza z anglického označenia quick response tzv. rýchla reakcia, keďže jeho nasnímaním dochádza k okamžitému dekódovaniu informácie obsiahnutej v tomto čiarovom kóde. V súčasnosti už každý smartfón s fotoaparátom dokáže nasnímať vybraný QR kód a v priebehu pár sekúnd dekódovať jeho obsah. Potenciál pre využitie QR kódov je aj v oblasti neziskového sektora. Odborný článok sa zaoberá prijímaním darov neziskovou organizáciou prostredníctvom QR kódu.