Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Crowdfunding a potrebné povolenie od NBS?

15.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Aktualizované dňa 1.4.2022

Hromadné financovanie tzv. crowdfunding je v súčasnosti jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov online investovania. Ide o spôsob alternatívneho financovania rôznorodých projektov, najčastejšie prostredníctvom online kampaní, ktoré zabezpečujú prevádzkovatelia crowdfundingových platforiem. Crowdfunding sa môže využiť na rôzne účely (neziskové aj podnikateľské).

Financovanie športu zo súkromných zdrojov

20.8.2021

Mgr. Monika Ivanová

Šport je fenoménom modernej doby, ktorý pozitívne spája spoločnosť a taktiež tvorí neodmysliteľnú súčasť zdravého životného štýlu. Na to, aby sa športová spoločnosť mohla rozvíjať, je potrebné zabezpečiť dostatočné financovanie tejto oblasti. Športové organizácie a aj jednotliví športovci okrem podpory z verejných zdrojov, ktorá podlieha zákonnej úprave, môžu byť financovaní aj zo súkromných zdrojov. Financovanie zo súkromných zdrojov je založené na zmluvnej voľnosti zúčastnených strán. V nasledovnom texte uvádzame typy zmluvných záväzkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v praxi v rámci financovania zo súkromných zdrojov.

Sponzoring ako jedna z foriem financovania v športe

4.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Článok sa zaoberá inštitútom sponzorskej zmluvy v športe ako jedného z možných zdrojov financovania.