Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Predĺženie termínu využívania 2% dane z roku 2019 - MPK pripomienka

7.5.2021

tím itretisektor.sk

*** AKTUÁLNE 2% dane 
Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci MPK k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní sme podali zásadnú pripomienku na predĺženie využitia 2% dane z roku 2019, ktorých použitie má končiť k 31.12.2021.

Dotazník Úradu vlády SR / Spolupráca MNO a štátnych inštitúcií

25.11.2020

tím itretisektor.sk

Analytici z Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR v súčasnosti pracujú na projekte o spolupráci medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO) a štátnymi inštitúciami. Projekt sa bližšie zameriava na to, či je táto spolupráca z perspektívy MNO efektívna, a akým spôsobom prebieha komunikácia medzi týmito dvoma sektormi. Dôležitou súčasťou projektu je názor samotných MNO, a preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu na tomto prieskume.

Dotazník Predkladanie výpisov a potvrdení MVO duplicitne

23.7.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, známy ako "stop byrokracii", nie je potrebné na úrady nosiť rôzne potvrdenia a výpisy. Týmto zákonom však boli ošetrené iba niektoré povinnosti. Na základe krátkeho prieskumu by sme sa radi dozvedeli, kde všade ešte mimovládne neziskové organizácie musia nosiť rôzne výpisy a potvrdenia v tlačenej forme.

FAQ prehľad otázok a odpovedí MNO k mimoriadnej situácii

7.4.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Na základe mnohých otázok, ktoré dostávame, pripravujeme sumár otázok s odpoveďami, kde nájdete usmernenia a odporúčania riešení bežných situácií.
Sledujte nás. Ak v zozname otázok nenájdete tú svoju, pošlite nám ju na poradenstvo@1snsc.sk