Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Správa ku kontrolám nakladania s 2% dane

5.11.2021

tím itretisektor.sk

Centrálny odborný portál pre neziskový sektor itretisektor.sk získal dôležitý materiál od úradu, ktorý vykonáva kontroly pri nakladaní s prostriedkami 2% dane. Na nedostatky pri nakladaní s2% dane poukazujeme aj pri spracúvaní prípadových štúdií na našom portáli. Úrad vládneho auditu SR nám poskytol prínosný prehľad nedostatkov, ktoré sa vyskytujú v praxi.

Dotazník pre dobrovoľníctvo - návrhy na zmeny zákona do MPK

28.9.2021

tím itretisektor.sk

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie výskumného dotazníka v rámci budúceho medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ohľadne zmien zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ktoré pripravuje Ministerstvo vnútra SR.

Pripravujeme pripomienky k uvedenému zákonu, preto pokiaľ máte záujem prispieť k zmene alebo navrhnúť čokoľvek prínosné, čo sa u vás v praxi vyskytlo ako potrebné, budeme radi ak sa do dotazníka zapojíte. Podnety zozbierame, vyhodnotíme a následne budeme vstupovať do samotného MPK v mene neziskového sektora.

Termín zbierania návrhov: predbežne do 25.10.2021

Vpisujte svoje názory/námety tak, aby boli jasné, zrozumiteľné.
Môžete nám na seba zanechať kontakt, ak by sme si potrebovali vaše námety upresniť.

ĎAKUJEME za Váš čas.

Tím itretisektor.sk
Centrálna nezisková spoločnosť

Vyplnenie dotazníka TU

Predĺženie termínu využívania 2% dane z roku 2019 - MPK pripomienka

7.5.2021

tím itretisektor.sk

*** AKTUÁLNE 2% dane 
Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci MPK k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní sme podali zásadnú pripomienku na predĺženie využitia 2% dane z roku 2019, ktorých použitie má končiť k 31.12.2021.

Dotazník Úradu vlády SR / Spolupráca MNO a štátnych inštitúcií

25.11.2020

tím itretisektor.sk

Analytici z Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR v súčasnosti pracujú na projekte o spolupráci medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO) a štátnymi inštitúciami. Projekt sa bližšie zameriava na to, či je táto spolupráca z perspektívy MNO efektívna, a akým spôsobom prebieha komunikácia medzi týmito dvoma sektormi. Dôležitou súčasťou projektu je názor samotných MNO, a preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu na tomto prieskume.