Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dotazník Úradu vlády SR / Spolupráca MNO a štátnych inštitúcií

25. 11. 2020

tím itretisektor.sk

Analytici z Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR v súčasnosti pracujú na projekte o spolupráci medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO) a štátnymi inštitúciami. Projekt sa bližšie zameriava na to, či je táto spolupráca z perspektívy MNO efektívna, a akým spôsobom prebieha komunikácia medzi týmito dvoma sektormi. Dôležitou súčasťou projektu je názor samotných MNO, a preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu na tomto prieskume.

Dotazník Predkladanie výpisov a potvrdení MVO duplicitne

23. 7. 2020

JUDr. Adriana Kovacova

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, známy ako "stop byrokracii", nie je potrebné na úrady nosiť rôzne potvrdenia a výpisy. Týmto zákonom však boli ošetrené iba niektoré povinnosti. Na základe krátkeho prieskumu by sme sa radi dozvedeli, kde všade ešte mimovládne neziskové organizácie musia nosiť rôzne výpisy a potvrdenia v tlačenej forme.

FAQ prehľad otázok a odpovedí MNO k mimoriadnej situácii

8. 4. 2020

JUDr. Adriana Kovacova

Na základe mnohých otázok, ktoré dostávame, pripravujeme sumár otázok s odpoveďami, kde nájdete usmernenia a odporúčania riešení bežných situácií.
Sledujte nás. Ak v zozname otázok nenájdete tú svoju, pošlite nám ju na poradenstvo@1snsc.sk 

Zmeny Zákonníka práce a ďalších zákonov v súvislosti s Covid19

3. 4. 2020

JUDr. Adriana Kovacova

Vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje Zákonník práce a ďalšie právne predpisy, bol predložený v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov, preto sa navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane).

Prinášame aktualizované znenie po schválení zmien NR SR zo dňa 02.04.2020.