Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Bezplatné dlhové a rodinné poradenstvo

24. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorou sa zavádza bezplatné dlhové poradenstvo a bezplatné poradenstvo (vrátane psychologického) jednotlivcovi a rodine zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.

Príspevok na kúpu a úpravu automobilu pre osoby s postihnutím

22. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.06.2021 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanej novele zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zvýšenie peňažných príspevkov na opatrovanie

2. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa  02.06.2021 bolo v MPK zverejnené nariadenie, ktorým sa upravuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Nariadenie bolo vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.[1]

Úprava príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti

26. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.05.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 627/2005  Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Zákon upravuje poskytovanie príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa, ak náhradnú starostlivosť o dieťa vykonáva osobne na základe rozhodnutia súdu iná fyzická osoba ako rodič. Cieľom novely je zmeniť poskytovanie jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to tak, že sa: