Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmeny vyhlášky o zaradeniach poradenstva a prevencie

3.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 03.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva SR o zariadeniach poradenstva a prevencie (ďalej len ako „návrh vyhlášky“), ktorého cieľom je upraviť podrobnosti o činnosti a vnútornej organizácii zariadení poradenstva a prevencie.

Efektívnejšia úprava náhradného výživného

3.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.11.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom. Hlavným cieľom schválenej novely je podpora rodiny, ako základnej bunky spoločnosti, a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie osamelých matiek a nekompletných rodín, explicitne aj v otázke úpravy vymáhania a vyplácania náhradného výživného.

Novela peňažných príspevkov pre ŤZP

30.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 24.11.2021 bola prijatá novela zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len ako „novela zákona“), ktorá prináša viaceré zmeny.

Rozsiahla novela zákona o sociálnych službách

29.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.11.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Novelou sa zavádza zvýšenie finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zavedenie registra sociálnych služieb a iné významné zmeny, ktoré budú platiť už od 31.12.2021.