Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Národná stratégia systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

3. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 02.03.2021 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti (ďalej ako „Stratégia DI“).

Register zdravotníckych pracovníkov v MPK

2. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 01.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Podpora sociálnej ekonomiky

2. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní (ďalej ako „Návrh zákona“).

Národný program zlepšovania podmienok pre zdravotne postihnutých na 2021 -2030

1. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.02.2021 Vláda SR schválila návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (ďalej ako „Národný program“).