Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Fungovanie správnej rady neziskovej organizácie

18.1.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môže sa správna rada neziskovej organizácie stretávať online formou? Ako je potrebné uvedené upraviť v štatúte? Akým spôsobom sa upravuje hlasovanie per rollam v štatúte? Aká má byť dĺžka funkčného obdobia člena správnej rady? Je možné napadnúť rozhodnutie správnej rady v lehote 3 mesiacov podobne ako to je pri uzneseniach prijatých valným zhromaždením obchodnej spoločnosti?

Likvidácia neziskovej organizácie

18.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Aké povinnosti má nezisková organizácia pri likvidácií?

Nezisková organizácia bez schváleného rozpočtu

23.9.2021

JUDr. Monika Ivanová

Môže nezisková organizácia realizovať svoju činnosť ak správna rada neschválila rozpočet? Môže v takom prípade rozhodovať o činnosti a používaní majetku len riaditeľ neziskovej organizácie?