Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2021-2030

3. 3. 2021

Tím itretisektor.sk

Prinášame stanovisko Komory MNO k predloženým dokumentom “Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030” a “Fázy prípravy koncepčného materiálu: Návrh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 a Akčného plánu na roky 2021 – 2024”.

3. vlna znižovania byrokracie s dopadom aj na 2% dane v MPK

10. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení zákon č. 177/2018 Z. z. o znižovaní administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) (ďalej ako „Novela“).

Zákon o údajoch v MPK

10. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon o údajoch (ďalej ako „Zákon“).

Kalendár pre neziskové organizácie 2021

27. 1. 2021

tím itretisektor.sk

Prinášame sumár povinností pre všetky typy neziskových organizácií na rok 2021.

Financovanie projektu nadácie z EÚ fondov a verejné obstarávanie

20. 1. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Nadácia získala z  Európskej únie prostriedky na financovanie portálu formou dodávky od tretej osoby. Predpokladá hodnota je 13.100 € s DPH. Je nadácia pri hľadaní dodávateľa povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní?