Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra

4.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?

Zákon o registri MVO a neinvestičné fondy

27.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. januára 2018 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Odborný článok podrobne rozoberá dopad tohto zákona na neinvestičné fondy.

Povinnosť registratúrneho poriadku?

24.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Musí mať neinvestičný fond, ktorý nepodniká, nemusí podať daňové priznanie a má zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti, vypracovaný registratúrny poriadok?

Obmedzenia použitia prostriedkov fondu

14.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

Neinvestičný fond pôsobí pri strednej škole a členmi jeho orgánov sú učitelia školy. Ak učiteľ, ktorý je v správnej rade (dozornej rade, správca)a organizuje školskú akciu, napríklad exkurziu pre svoju triedu a požiada o príspevok, môže mu byť poskytnutý? Príspevok nežiada pre seba ale pre žiakov školy.

 

 

Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia

22.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže neinvestičný fond byť zriaďovateľom súkromnej školy?