Právo

 

Bezplatné právne poradenstvo je poskytované od roku 1997. V rámci predmetného poradenstva sa poskytuje odborná pomoc pre občanov, ktorí sa chcú zoznámiť s právnym prostredím neziskového sektora, s jeho právnymi formami, ako aj s možnými formami spolupráce, ako aj mimovládnym organizáciám, ktoré potrebujú odbornú radu či pomoc.

 

Projekt ďalej slúži ako garant pri zakladaní jednotlivých právnych foriem MVO, z pohľadu správnosti zakladacích dokumentov, správnosti procesu registrácie. Súčasne pôsobí ako pomocník pri samotnej činnosti  MVO pri riešené konkrétnych situácií, ktoré sú spojené s nevyhnutnou odbornou pomocou. V zložitejších prípadoch sa pre MVO vypracúvajú odborné stanoviská pre potreby komunikácie so štátnou a podnikateľskou správou. Právne poradenstvo predstavuje garanciu právnej čistoty pri realizácií neziskových aktivít. V posledných rokoch sa stali poradne v Bratislave a v Košiciach aj mediátorom medzi štátnou správou a MVO pri riešení ich projektových vecí, kde obe strany požiadali o spoločné stanovisko, ktoré následne rešpektovali.

 

S rastúcim počtom MVO prebieha aj čoraz častejší dopyt fyzických osôb, ktoré majú záujem pôsobiť v neziskovom sektore a ktoré sa zaujímajú o podstatu ich fungovania ako alternatívu voči svojmu doterajšiemu zamestnaniu prípadne v prvom kroku ako doplnkovú činnosť.

 

Ak máte problém alebo otázku týkajúcu sa mimovládneho sektora, pošlite nám e-mail na adresu andrejkovic@1snsc.sk