Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Problematika účasti majetkovo prepojených subjektov vo VO

3. 7. 2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Novela sa primárne zameriava na problematiku účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní.

Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

15. 5. 2019

Mgr. Monika Ivanová

Národná rada SR schválila v I. čítaní návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry.