Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zelené verejné obstarávanie

8.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 05.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb.

Ukladanie pokút odpustenie pohľadávok samosprávam vo verejnom obstarávaní

25.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 08.04.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní. Navrhovaná zmena umožňuje Úradu pre verejné obstarávanie ukladať pokuty v závislosti od miery zavinenia a závažnosti protiprávneho konania.

Zjednodušenie zadávanie zákaziek na sociálne, kultúrne a ďalšie osobitné služby od 31.03.2022

28.3.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 31.03.2022 vstupuje do účinnosti novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktorou dochádza okrem iného k podstatným zmenám týkajúcim sa zadávania zákaziek na služby uvedené v prílohe č. 1 k zákonu, s výnimkou pátracích a bezpečnostných služieb. Medzi služby, ktorých sa dotkne táto zmena, patria napr. služby hromadného stravovania, vzdelávacie a školiace služby, právne služby, organizovanie rôznych podujatí a pod.