Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Počet predložených ponúk pri prieskume trhu sociálnym podnikom

14. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je potrebné v rámci realizácie prieskumu trhu registrovaného sociálneho podniku mať na vyhodnotenie prieskumu tri cenové ponuky ? Alebo môže byť prieskum trhu vyhodnotení aj keď bude doručená iba 1 cenová ponuka?

Zmeny vo verejnom obstarávaní v MPK

14. 5. 2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona,  ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „návrh zákona“).

Odstránenie goldplatingu vo verejnom obstarávaní

24. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „Novela“).

Financovanie projektu nadácie z EÚ fondov a verejné obstarávanie

20. 1. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Nadácia získala z  Európskej únie prostriedky na financovanie portálu formou dodávky od tretej osoby. Predpokladá hodnota je 13.100 € s DPH. Je nadácia pri hľadaní dodávateľa povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní?