Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dorovnávacia daň na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia

7.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 03.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok. Cieľom návrhu zákona je implementácia smernice Rady (EÚ) 2022/2523 z 15. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii.

Oslobodenie od dane z predaja nehnuteľností

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 27.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Cieľom návrhu zákona je rozšíriť výnimky, kedy príjem z predaja nehnuteľnosti bude oslobodený od dane.

Zníženie DPH na niektoré tovary a služby v kultúre a kreatívnom priemysly

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 20.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Hlavným cieľom návrhu zákona je finančná podpora pre fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom aplikácie zníženej sadzby DPH na vybrané tovary a služby zo sektora KKP.

Novela zákona o dani z príjmov a virtuálne meny

12.7.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 28.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Cieľom je znížiť daňovo-odvodovú záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým zjednodušiť ich používanie v bežnom živote. Návrh si kladie za cieľ významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia, či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia, keďže súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov je vo významnom rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok.