Naposledy pridané - Aktuálne informácie

AKTUÁLNE: Stanovisko MF SR k špecifikácii použitia 2% dane za rok 2019

17. 2. 2021

MF SR

Ministerstvo financií SR zverejnilo tabuľku „ročný prehľad prijímateľov 2% za rok 2020". Obsahuje všetky príjmy, ktoré organizácie dostali na účty ako asignáciu v roku 2020. Zároveň to ale nie sú všetky príjmy z asignácie za predchádzajúci rok, teda v tomto prípade za rok 2019. Odklady daňových priznaní do konca novembra boli u viacerých a nie všetky potom finančná správa spraovala do konca roka, takže je možné, že niektoré asignácie prídu až koncom februára.

Akú sumu je potom správne v reportovať, keď asignáciu môžeme používať do konca roku 2022  a správu do obchodného vestníka až v roku 2023?

Zrušenie prijímateľa 2% dane a povinnosti pri nevyužití asignovanej dane

11. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Občianske združenie bolo prijímateľom 2 % z dane za roky 2018 a 2019. V nasledujúcom období bude občianske združenie zrušené. Ako máme naložiť s nepoužitými finančnými prostriedkami? Ako je potrebné postupovať aby sa uvedený problém vyriešil?

3. vlna znižovania byrokracie s dopadom aj na 2% dane v MPK

10. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení zákon č. 177/2018 Z. z. o znižovaní administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) (ďalej ako „Novela“).

Prehľad prijímateľov 2% za rok 2020 už zverejnený

4. 2. 2021

tím itretisektor.sk

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo prehľad prijímateľov 2% dane podľa stavu k 31.12.2020.

AKTUÁLNE: Nenájdenie sa v zozname registrovaných pre 2%?

27. 1. 2021

tím itretisektor.sk

Nenašli ste svoju organizáciu v zozname registrovaných pre 2% dane na rok 2021? Máme pre vás riešenie.