Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a nový druh dotácii pre RSP a cirkvi

30.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.09.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii. Novelou sa čiastočne menia aj dotácie pre oblasť moderných technológií – digitalizácie pre neziskový sektor aj cirkvi.

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 21-27

30.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 23.09.2021 bola v MPK zverejnená stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021–2027, ktorá predstavuje aktualizáciu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (SK RIS3) na roky 2021-2027 pod názvom Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 (ďalej len “SK RIS3 2021+”).

Schválená novela zákona o SAV

30.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.09.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, ktorá upravuje rôzne organizačné zmeny v rámci SAV

Akčný plán pre otvorenú vedu

26.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.04.2021 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 (ďalej ako „stratégia“).

Novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii v MPK

9.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii (ďalej ako „Novela“).[1]