Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022-2024

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 13.07.2022 vláda SR schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022-2024, ktorý má ambíciu nielen nadviazať na doterajšie úspechy Slovenskej republiky v oblasti otvoreného vládnutia po desiatich rokoch členstva SR v medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie.

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

22.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.07.2022 bola v MPK zverejnená Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022-2030 a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022-2026. Hlavným zámerom koncepcie je posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a mimovládneho neziskového sektora a posilnenie princípov otvoreného vládnutia.

Novela infozákona

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 21.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorá reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie).

Náklady spojené s účasťou na zasadnutí orgánu združenia

9.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Majú členovia orgánov občianskeho združenia nárok na preplatenie nákladov spojených s účasťou na zasadnutí orgánov? V prípade preplatenia v paušálnej sume, ide o oprávnené náklady občianskeho združenia prislúchajúce k oslobodeným príjmom? Sú príjmy z  preplatenia nákladov oslobodené od dane (ako príjmy z cestovných náhrad)?

VIDEO: Rozhovor so Splnomocnencom Vlády SR p. Vagačom o stave neziskového sektora

26.5.2022

Tím itretisektor.sk

Vážení používatelia portálu itretisektor.sk,
prinášame exkluzívny VIDEO rozhovor so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom. V rozhovore sa dozviete viac o aktuálnom stave občianskej spoločnosti, prácach na koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti, a tiež o výzvach, ktoré neziskový sektor čakajú.