Zverenecký fond

V Slovenskej republike právna úprava zvereneckých fondoc, či trustov zatiaľ absentuje. Právna úprava zvereneckých fondov je však zavedená v Českej republike, pričom je využiteľná aj pre občanov Sloveneskej republiky. Forma zverenenia súkromného majetku do "správy inej osobe" s dohodnutým účelom využívania je využiteľná aj v oblasti neziskového sektora, nakoľko jedným z možných účelov založenia zvereneckého fondu je aj účel charitatívny, ktorý si zvolí zakladateľ zvereneckého fondu. V rámci stanovených pravidiel sa potom s majetkom zakladateľa nakladá.

Možnosťami a špecifikami tohto zaujímavého modelu využitia majetku súkromých osôb sa budeme zaoberať v tejto časti portálu. Odborné témy budeme prinášať už čoskoro. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.