Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Stanovenie počtu administratívnych kapacít pre fondy EÚ

24.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 22.08.2023 bolo v MPK zverejnené stanovenie počtu administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027 a nastavenie systému financovania administratívnych kapacít v programovom období 2021-2027. Cieľom je stanoviť počty administratívnych kapacít od 1. januára 2024 do 31. decembra 2028 potrebné pre plynulú implementáciu PO 2021 – 2027 so zohľadnením počtov administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov Európskej únie, vrátane nastavenia systému ich financovania tak, aby sa neopakovala situácia z PO 2014 – 2020, kedy bola technická pomoc určená na platy administratívnych kapacít vyčerpaná významne skôr pred ukončením PO a bolo potrebné dodatočne dofinancovať administratívne kapacity z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Dotácie v pôsobnosti MPSVaR

10.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 29.12.2022 vláda SR schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci na účel poskytnutia infekčného príplatku

21.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 14.12.2022 vláda SR schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Nariadením vlády sa vypúšťa možnosť poskytovať dotáciu na podporu humanitárnej pomoci poskytovanej v pôsobnosti MPSVaR SR na účel poskytnutia tzv. infekčného príplatku zamestnancom vybraných zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny počas obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v tomto zariadení.