Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Prevod zostatku 2% dane a členského na nové občianske združenie

9.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Detský klub bude zakladať pre svoju činnosť nové občianske združenie. Na účte má financie z členských príspevkov a asignovanej dane. Dajú sa tieto financie previesť na nové občianske združenie?

Zdanenie členských príspevkov daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie

17.8.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V zmysle § 12 ods. 2 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť.