Zrušenie Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport

Dňa 23.08.2023 vláda SR schválila návrh na zrušenie Štatútu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport. Dôvodom prijatia predmetného rozhodnutia je skutočnosť, že vláda nepovažuje naďalej za opodstatnené a efektívne zachovanie agendy a pôsobnosti splnomocnenca vyplývajúcej zo štatútu v rámci súčasných štruktúr Úradu vlády Slovenskej republiky, nakoľko v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládež a šport.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.