Zlúčenie ako jeden zo spôsobov zániku neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Máme záujem zlúčiť našu neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby s inou organizáciou. Vzťahujú sa na tento spôsob zániku aj nejaké obmedzenia? Akým spôsobom je potrebné informovať obvodný úrad o danej skutočnosti?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.