Zjednodušenie zadávanie zákaziek na sociálne, kultúrne a ďalšie osobitné služby od 31.03.2022

Dňa 31.03.2022 vstupuje do účinnosti novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktorou dochádza okrem iného k podstatným zmenám týkajúcim sa zadávania zákaziek na služby uvedené v prílohe č. 1 k zákonu, s výnimkou pátracích a bezpečnostných služieb. Medzi služby, ktorých sa dotkne táto zmena, patria napr. služby hromadného stravovania, vzdelávacie a školiace služby, právne služby, organizovanie rôznych podujatí a pod.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.