Zánik nároku na odpočítanie daňovej straty

V prípade, že na odpočítanie daňovej straty alebo jej časti uplynula lehota na jej odpočítanie podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov, nárok na jej odpočítavanie od základu dane zaniká po uplynutí 5 rokov, ktoré začínajú plynúť zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.