Zákon o publikáciách v MPK

Dňa 15.11.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona o  vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách) (ďalej len ako „návrh zákona“). V súčasnosti Proces odovzdávania povinných deponátov upravuje zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel. Tento proces však vzhľadom na neustály technologický a spoločenský vývoj je potrebné aktualizovať a prispôsobiť novým požiadavkám.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.