Vykonanie skúšky k zbrojnému pasu

Dňa 22.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Cieľom návrhu vyhlášky je upraviť podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa, o vydanie zbrojného preukazu a o spôsobe započítania tejto skúšky alebo jej časti, spôsobe vedenia záznamových kníh v listinnej podobe držiteľmi skupiny F zbrojného preukazu, spôsobe vedenia elektronickej evidencie zbraní, streliva, určených komponentov streliva pri podnikaní na úseku zbraní a streliva v elektronických záznamových knihách, podmienkach prechovávania alebo skladovania streliva, určených komponentov streliva a ich zabezpečenie zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie, európskom zbrojnom pase, obsahu lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici, podmienkach zabezpečenia zbrane alebo streliva proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu počas ich verejného vystavovania, náležitostiach potvrdenia o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením alebo zničením, alebo výrobou jej rezu.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.