Usmernenie DR SR k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2009 v súvislosti s prechodom na menu euro

Usmernenie DR SR  k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2009 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v  súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.