Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 – 2027

Dňa 08.12.2021 Vláda SR schválila návrh Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027. Stratégia je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 - 2027 pre oblasť VVaI a koncentráciu zdrojov týkajúcich sa tejto oblasti.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.