Štatút reprezentanta a právomoci národného zväzu

Verejným záujmom v športe je podľa § 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. Štát realizuje verejný záujem v športe prostredníctvom národných športových zväzov. Národné športové zväzy predstavujú akýsi medzistupeň v organizačnej štruktúre športového hnutia a zastrešujú športové kluby a aktívnych športovcov v určitom druhu športu na vymedzenom území konkrétneho štátu.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.