Starostlivosť Cirkvi o vysokoškolských učiteľov, pracovníkov a študentov. Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z roku 2004 z cirkevnoprávneho pohľadu

Úvod

V roku 2004 bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Text tejto zmluvy možno nájsť aj na webovej stránke Apoštolskej nunciatúry na Slovensku.(1) Hneď na úvod sa žiada zdôrazniť, že nakoľko ide o zmluvu medzinárodnej povahy, jej normatíva je nadradená zákonom Slovenskej republiky (s výnimkou ústavných zákonov, resp. Ústavy Slovenskej republiky)(2) a rovnako je nadradená legislatíve Katolíckej cirkvi (porov. kán. 3 CIC) s výnimkou tých kánonických predpisov, ktoré sú súčasťou Božieho práva.(3) Čl. IV., ods. 1 tejto zmluvy rieši právny status Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tento status je veľmi zaujímavo formulovaný a mohol by byť predmetom právnej analýzy spracovanej v inej štúdii.(4)


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.