Správa z činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 5. apríla 2017 prevzala a vzala na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016.

Prioritnou úlohou hlavného kontrolóra športu je metodicky pôsobiť a usmerňovať slovenskú športovú obec pri aplikovaní zákona o športe. Úlohou hlavného kontrolóra športu nie je sankcionovať

športové organizácie. Práve naopak, hlavnou úlohou je byť nápomocný pri aplikačných otázkach a pôsobiť preventívne tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákonov, ktoré regulujú fungovanie slovenského športu 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.