Spracovanie porušenia antidopingových pravidiel na úrovni SADA

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky bola zriadená ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky zabezpečuje prevenciu a kontrolu v oblasti dopingu. 
SADA plní úlohy Svetového antidopingového programu, medzi ktoré patria napríklad dopingové kontroly, národný register športovcov pre testovanie, ročný plán dopingových kontrol. Dopingová kontrola znamená proces zahrňujúci rozhodovanie o vykonaní testov, odber vzoriek, a manipulovanie s nimi, laboratórnu analýzu, zaobchádzanie s výsledkami, záznamy výsluchov pred orgánmi a odvolanie sa proti rozhodnutiu.


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.