Rozhovor s riaditeľom združenia LOTKA

Prinášame rozhovor s pánom Filipom Vagačom, ktorý je štatutárny zástupca združenia LOTKA.

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie začiatkom decembra odsúhlasila návrh projektu podpory mimovládneho sektora prostredníctvom prevádzkovania charitatívnej lotérie. Koncept, ktorý zahŕňa spoluprácu s monopolným prevádzkovateľom lotérií na Slovensku TIPOS a.s. a Nadáciou TIPOS, spoločne predložilo Ministerstvo financií SR a záujmové združenie nadácií LOTKA SLOVENSKO. O tom, čo viedlo k rozhodnutiu spustiť na Slovensku charitatívnu lotériu a ako tento formát funguje v Európe, hovoríme s Filipom Vagačom z Nadácie Rafael, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom združenia LOTKA.

1. Ako vyzeralo financovanie neziskových organizácií po roku 1989?

Po Nežnej revolúcii prišli na Slovensko ľudia z neziskových organizácií a nadácií zo západnej Európy a USA. Pomohli nám svojimi radami a skúsenosťami z ich neziskového sektora a v prvých rokoch našu prácu podporovali aj finančne. Väčšina týchto financií pochádzala od tisícov individuálnych darcov z Holandska, Veľkej Británie, Spojených štátov, Nemecka, Japonska a ďalších rozvinutých krajín.

2. V 90-tych rokoch množstvo aktivít podporili spojené holandské nadácie. Aké know-how ste od nich získali?

Spojené Holandské nadácie na Slovensku významne finančne podporili aktivity našich neziskových organizácií. Peniaze, ktoré sa im podarilo vyzbierať zo súkromných zdrojov – od holandských občanov – neboli jediné, čo nám zanechali. Inšpirácia vytvorenia charitatívnej lotérie vznikla vďaka ich know-how, keďže dokázali práve týmto spôsobom efektívne nastaviť získavanie zdrojov na financovanie programov organizácií tretieho sektora.

3. Kam smerovalo vaše uvažovanie o financovaní treťosektorových organizácií na Slovensku?

Po tom, čo sa Slovensko stalo demokratickou a ekonomicky stabilnou krajinou, naši kolegovia zo zahraničných neziskových organizácií svoju pomoc presunuli do iných, menej rozvinutých krajín. Tretí sektor stál pred otázkou, kde získať na projekty a nové iniciatívy financie. Neziskový sektor vstúpil do rokovania s MF SR a diskutoval s viacerými ministrami financií vo všetkých doterajších vládach o možných zdrojoch podpory verejnoprospešných aktivít. Jednou z nich bola aj asignácia dvoch percent z dane, ktorá priniesla mnohým organizáciám a združeniam zdroje na financovanie ich aktivít. Ďalším novým zdrojom sa stala charitatívna reklama a možnosť prevádzkovať charitatívnu lotériu. Tejto téme sa viaceré slovenské nadácie venovali viac ako 10 rokov. Spoločne pracovali na vytvorení nového a trvalého mechanizmu na financovanie oblastí, ktorým sa nedostatočne venuje štát a kde je úloha neziskových organizácií nezastupiteľná.

4. Poďme k vašej inšpirácii, ktorá stála za vytvorením prvej charitatívnej lotérie na Slovensku.

Ako som už spomenul, spojeným Holandským nadáciám, ktoré u nás pôsobili, sa podarilo vyzbierať vysoké finančné čiastky zo súkromných zdrojov. Začali sme sa preto zaujímať o to, ako tento nástroj funguje. Renomovaná holandská organizácia Novamedia, ktorá sa stala prevádzkovateľom charitatívnej lotérie pred viac ako 25 rokmi, je dnes po nadácii manželov Gatesovcov a britskom Wellcome Trust treťou najväčšou donorskou organizáciou na svete. Tento model fundraisingovej lotérie doteraz vyzbieral viac ako sedem miliárd eur vďaka miliónom hráčov a je vo svete unikátnym modelom. Holandská skúsenosť s modelom zapojenia hráčov v súvislosti s komunitou, v ktorej žijú, sa úspešne uplatnila aj v ďalších európskych krajinách (Švédsko, Škótsko, Veľká Británia, Nemecko, Nórsko). Výsledky charitatívnych lotérií potvrdzujú, že práve tento spôsob získavania finančných prostriedkov podporuje individuálne darcovstvo.

5. Prečo ste si pre spoluprácu nevybrali súkromnú spoločnosť, ale Ministerstvo financií a lotériu budete prevádzkovať v spolupráci so spoločnosťou TIPOS?

Súkromné spoločnosti boli prvé, na koho sme sa obrátili. Väčšina z nich však chcela investovať krátkodobo a dlhodobá návratnosť spolu s charitatívnym rozmerom nebola pre nich dostatočne atraktívna. Minister financií Peter Kažimír však našu filozofiu charitatívnej lotérie pochopil a bolo pre neho dôležité, že nájdeme efektívny spôsob na dlhodobo udržateľné financovanie neziskových organizácií na Slovensku. Spolupráca s TIPOS-om bolo logické riešenie – iba TIPOS prevádzkuje na Slovensku lotériové hry, má s tým skúsenosť a predovšetkým fungujúci systém, ktorý môžeme okamžite využiť aj pre našu charitatívnu lotériu.

6. Čo bude znamenať spustenie prvej slovenskej charitatívnej lotérie pre financovanie neziskových organizácií?

Získaním licencie na prvú slovenskú charitatívnu lotériu by sa nám podarilo ponúknuť otvorené grantové programy v rôznych oblastiach, so zrozumiteľnými pravidlami a minimálnymi nárokmi. LOTKA SLOVENSKO združuje známe a veľké slovenské nadácie. Naším cieľom je diverzita v typoch poskytovanej podpory, a tak po spustení lotérie v roku 2019 podporíme aktivity pre deti a mládež, nesúťažný šport, sociálnu oblasť, ochranu životného prostredia, vzdelávanie, rozvoj komunít či obhajobu občianskych záujmov. Projekt charitatívnej lotérie ponúkne ďalšiu možnosť pre ľudí, ako podporiť a pomôcť tam, kde žijú so svojimi rodinami.

7. Podľa skúsenosti holandských nadácií práve formát charitatívnej lotérie podporuje individuálne darcovstvo. Veríte, že tento efekt sa prejaví aj v slovenskom prostredí?

Sme o tom presvedčení. Ľuďom, ktorí chcú pomôcť, charitatívna lotéria zjednoduší darovanie a umožní im cieliť pomoc tam, kde žijú. Navyše, projekt je doslova dvojitou výhrou: každý má šancu nielen pomôcť, ale aj vyhrať. Charitatívna lotéria je príležitosťou, ako vytvoriť trvalý mechanizmus na financovanie oblastí, ktorým sa nedostatočne venuje štát a kde je úloha miestnych združení nezastupiteľná. 

13.12.2018, itretisektor.sk