Predstavujeme knihu Športové právo

Prinášame hodnotenie recenzentov k publikácií Športové právo od Tomáša Gábriša, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve EUROKÓDEX.

„Nikdo, kdo se pohybuje ve sportovním prostředí (a s právnickým vzděláním zvláště), nemůže mít nejmenších pochyb o aktuálnosti autorem zvoleného tématu. Zcela nepochybně se ve slovenském sportovním a právním prostředí jedná o první práci, která uceleněji nahlíží na přehlížené a podceňované právní aspekty sportovní činnosti. Ač by to ve vědeckých pracech mělo být samozřejmé, musím ocenit obsáhlý a důsledný aparát poznámek pod čarou, který čtenáři umožní seznámit se s podkladovými materiály jasnými a přímými odkazy. Kniha posunuje vývoj ve sféře vztahů sportu a práva významně kupředu jednak svým rozsahem, informačním základem, ale i kritickým poukazem na „neuralgické body“ vzájemného soužití těchto dvou oblastí se zdůrazněnou potřebou jejich řešení. “

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Nejvyšší soud České republiky

„Predložená monografická práca spracúva tému doteraz ucelene nespracovanú. Načrtáva trendy doktrinálneho vnímania športového práva v budúcnosti, a to nielen na úrovni vnútroštátnej, ale trúfam si predostrieť, že i v komparatívnom európskom kontexte. Bez hyperbolizácie možno smelo konštatovať, že ide o prácu prelomovú. Obsahová stránka práce je plne spôsobilá na publikovanie, má šance stať sa ťažiskovou literatúrou k novo sa koncipujúcemu subodvetviu športového práva. Predložená práca v plnej miere spĺňa kritériá vedeckej monografie vo všeobecne uznávanom štandarde. Autor osvedčil schopnosť samostatnej vedeckej práce na mimoriadne slušnej úrovni.“

JUDr. Marek Števček, PhD.

Ústav súkromného práva, Fakulta práva PEVŠ


Publikáciu si môžte zakúpiť v eShope vydavateľstva EUROKÓDEX TU