Postup pri vylúčení člena občianskeho združenia

Právna úprava občianskych združení je obsiahnutá v zákone č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Ide o veľmi rámcovú právnu úpravu, ktorá rieši predovšetkým registráciu, vznik a zánik združení, pričom pokiaľ ide o práva a povinnosti členov, tie majú byť podrobnejšie rozpracované v stanovách konkrétneho občianskeho združenia. Odborný článok sa zaoberá postupom pri vylúčení člena z občianskeho združenia z hľadiska oznámenia tejto skutočnosti vylúčenému členovi a vplyvu vylúčenia na členský príspevok.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.