Pôsobnosť zákona o finančnej kontrole voči neziskovkám obce

Neziskové organizácie zriadené obcou nie sú povinné vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite. Vzťahuje sa tento princíp aj na tie neziskové organizácie (zriadené mestom), ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií a zaradené vo verejnej správe v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.