Petícia na stiahnutie návrhu zmeny zákona o nadáciách - hromadná pripomienka

Nadácia Pontis a Centrum pre filantropiu pripravuje hromadnú pripomienku na stiahnutie a prepracovanie návrhu novelizácie zákona č. 37/2002 Z. z. o nadáciách, ktorý je aktuálne v MPK. Pripomienka sa týka návrhu ako celku a ide o zásadnú pripomienku. Návrh zákona zásadne vstupuje do priestoru mimovládneho neziskového sektora a zavádza nesystémové zmiešavanie finančných nástrojov súkromných osôb do existencie nadácií, ktoré na Slovensku už tradične spravujú majetok výlučne na verejnoprospešný účel.

Na podanie hromadnej pripomienky sa vyžaduje 500 podpisov. Prosíme pomôžte nám s vyzbieraním podpisov.

Termín do: 7. marec

PODPÍSAŤ TU.

Viac informácií TU.

Ďakujeme.

Nadácia Pontis