Kontrola nadácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako orgán vykonávajúci dohľad nad činnosťou nadácií má možnosť uložiť nadácii pokutu, ak nadácia nezašle výročnú správu o činnosti a hospodárení nadácie v stanovenej lehote, t. j. do 31. mája príslušného roku.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.